diwrad blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 2.2011

O co chodzi tym Libijczykom? To doprawdy gruba i nieprzyjemna niesprawiedliwość dla ojca narodu… Może Silvio pomoże. A może koledzy z USA, w końcu jakieś sentymenty pomiędzy handlarzami bronią pozostają… Tymczasem jednak, dopóki Muammar ponownie nie rozbije swojego namiotu w kolejnym kraju wolności z najlepszym pod słońcem medialnym systemem kontroli, spijajmy z jego ust słowa mądrości. Fragment z Zielonej Książeczki – mao znanej. Tyle się człowiek natyrał i taka to właśnie wdzięczność…

„Nie ulega wątpliwości i nie podlega dyskusji fakt, że zarówno kobieta jak i mężczyzna jest człowiekiem. A więc w sposób oczywisty kobieta i mężczyzna są sobie równi pod względem człowieczeństwa. Szukanie różnic między mężczyzną a kobieta pod tym względem jest jawna niesprawiedliwością. Kobieta je i pije tak samo jak je i pije mężczyzna. Kobieta nienawidzi i kocha tak samo jak nienawidzi i kocha mężczyzna. Kobieta myśli, uczy się i pojmuje tak samo, jak myśli, uczy się i pojmuje mężczyzna. Kobieta potrzebuje posiłku, odzieży i środka lokomocji tak samo jak tego potrzebuje mężczyzna. Kobieta odczuwa głód i pragnienie tak samo jak głodny czy spragniony jest mężczyzna. Kobieta żyje i umiera tak samo, jak żyje i umiera mężczyzna.
Lecz dlaczego istnieje mężczyzna i kobieta? To fakt, że społeczeństwo ludzkie nie składa sie wyłącznie z mężczyzn lub wyłącznie z kobiet. Składa się ono zarówno z mężczyzn jak i kobiet. A zatem mężczyzna i kobieta istnieja zgodnie z naturą. Dlaczego nie zostali stworzeni sami mężczyźni lub same tylko kobiety? Jaka jest różnica między mężczyznami i kobietami? Dlaczego natura potrzebowała stworzenia mężczyzny i kobiety? Naturalna konieczność zawarta jest w istnieniu mężczyzny i kobiety, a nie samego tylko mężczyzny lub samej kobiety. Istnieje zatem naturalna różnica między mężczyzną a kobietą, na co wskazuje istnienie w przyrodzie mężczyzny i kobiety. Oznacza to, oczywiście, że każde z nich odgrywa rolę zależną od dzielących ich różnic. Wobec tego każde z nich powinno żyć w warunkach, które pozwolą mu na spełnianie tej roli, która różni się od roli drugiego. Warunki te różnić się muszą zgodnie z naturalną różnicą roli każdego z nich. Aby poznać tę rolę, powinniśmy uświadomić sobie naturalne różnice między mężczyzną a kobietą. Jakie zatem są między nimi różnice naturalne? Kobieta jest rodzaju żeńskiego, a mężczyzna rodzaju męskiego. Lekarz ginekolog stwierdza w związku z tym, że kobieta ma menstruację, czyli co miesiąc choruje, natomiast mężczyzna, ponieważ jest rodzaju męskiego, nie ma menstruacji i nie choruje regularnie co miesiac. Ta okresowa choroba, czyli miesiączka to krwawienie. A więc kobieta będac rodzaju żeńskiego w sposób naturalny ma comiesięczne krwawienia. Kobieta, która nie ma menstruacji jest w ciąży. Gdy zaś jest w ciązy, to w jej wyniku jest na przeciąg około roku w stanie chorobowym, czyli do rozwiązania jest wyłączona z normalnej aktywności. Po rozwiązaniu lub poronieniu kobieta przechodzi w stan połogowy. Jest to choroba występująca po każdym rozwiazaniu albo poronieniu. Mężczyzna natomiast nie zachodzi w ciążę, a w związku z tym nie zapada na żadna z tych chorób, na które cierpia kobiety. Następnie kobieta karmi urodzone dziecko. Okres naturalnego karmienia trwa około 2 lat. Karmienie naturalne oznacza, że dziecko jest zwiazane z kobietą a kobieta związana z dzieckiem, co wyłącza ja ze zwykłej aktywności. Czyni kobietę bezpośrednio odpowiedzialną za drugiego człowieka, któremu zapewnia pomoc we wszystkich jego funkcjach biologicznych, i który umarłby bez jej opieki. Męzczyzna natomiast – kończy swoje wyjaśnienia lekarz – ani nie zachodzi w ciążę, ani nie karmi. Z tych nadanych przez nature cech wynika istnienie wrodzonych różnic, w zakresie których nie może byc równości między mężczyzną a kobietą. Istnienie rodzaju męskiego i rodzaju żeńskiego, czyli mężczyzny i kobiety jest konieczna i obiektywna prawdą. Każde z nich pełni własne role i funkcje życiowe, różniące ich od siebie. Samiec nie może w żadnym wypadku przejąć funkcji samicy, czyli jest niemożliwe aby mężczyzna pełnił te same funkcje zamiast kobiety. Należy wziąć przy tym pod uwagę, że te biologiczne funkcje znacznie obciązają kobietę, wymagając od niej pokonywania niebagatelnego wysiłku i znoszenia bólu. Jednagże bez tych funkcji, które pełni kobieta życie ludzki stanęłoby. A zatem funkcja, ta nie pochodzi z wyboru ani przymusu, lecz jest koniecznością, którego przeciwieństwem jest całkowite zatrzymanie życia ludzkości.
Istnieją jednak zamierzone działania skierowane przeciw ciąży, które są sprzeczne z życiem ludzkim. Są też zamierzenia częściowo skierowane przeciw ciąży, są działania skierowane przeciw naturalnemu karmieniu. Wszystko to są ogniwa łańcucha działalności wymierzonej przeciw naturalnemu życiu, dziłalności, którą wieńczy zabójstwo. Wszystkie sztuczne działania wymierzone przeciw naturze życia objawiającej się w ciąży, w karmieniu w macierzyństwie, niewiele rózniłyby sie od zabójstwa kobiety, po to by nie zachodziła w ciążę, nie rodziła i nie karmila.
Rezygnacja z naturalnej roli kobiety, jaką jest macierzyństwo i zastąpienie jej żłobkiem jest wstępem do rezygnacji ze społeczeństwa ludzkiego i przekształcenia go w spoleczeństwo biologiczne, w sztuczne życie. Zabierając dzieci matkom i umieszczajac je w żłobkach, traktuje się je dokładnie tak samo jak kurczęta, które po wykluciu umieszcza sie w stacjach hodowlanych. Dla ludziego potomstwa właściwe, zgodne z naturą i nie naruszajace godności jest wyłącznie naturalne macierzyństwo. A więc „dziecko powinna wychowywac matka” i powinno ono wzrastać w rodzinie, w które panuje macierzyństwo, ojcostwo i braterstwo – a nie w żłobkach, które porównać można do stacji hodowli drobiu! Naturalna koleja rzeczy drób też potrzebuje macierzyństwa jak wszystkie pozostałe gatunki zwierząt. Dlatego też hodowanie go w stacjach, które przypominaja żłobki, jest sprzeczne z naturalnym rozwojem… Nawet ich mięso bardziej podobne jest do mięsa sztucznego niz do naturalnego…
Mięso ptaków hodowanych w stacjach jest niesmaczne i bywa niepozywne, ponieważ ptactwo to nie rozwijalo sie w warunkach naturalnych, pod osłona naturalnego macierzyństwa. Dzikie ptactwo jest najsmaczniejsze i najbardziej pozytywne, ponieważ rozwija się ono w warunkach naturalnego macierzyństwa i odżywia naturalnym pożywieniem.
Dla tych, którzy nie mają rodziny ani schronienia, opiekunem powinno byc społeczeństwo. Tylko dla nich winno społeczeństwo zakladać żłobki itp. Lepiej bowiem, aby wychowywalo ich społeczeństwo, niż jednostki, które nie są ich naturalnymi rodzicami.
Gdyby przeprowadzić eksperyment w celu poznania naturalnego stosunku dziecka do matki i stacji hodowli dzieci, okazałoby się, że dziecko pójdzie za matką a nie do stacji.
(…) Natura wyznaczyła kobiecie inna rolę niz mężczyźnie, powinna ona zgodnie z tą rolą zajmować inną pozycję niż mężczyzna. Pozwoliłoby to kobiecie wypełniać jej naturalną rolę.
Macierzyństwo jest funkcja samicy a nie samca, więc jest rzeczą naturalną, że nie należy oddzielać dzieci od matki. każde odzielenie dzieci od matki jest gwałtem , przemocą i dyktaturą. Kobiety pozbawione macierzyństwa w stosunku do swych dzieci, postępują niezgodnie ze swoją naturalna rolą życiową. Trzeba im zapewnić prawa i odpowiednie warunki, nie stosować przymusu ani przemocy, które sprawiają, że kobieta spełnia swoją naturalną rolę w warunkach nieodpowiednich, w sytuacjach pelnych wewnętrznych sprzeczności. Pozbawiając kobietę jej naturalnej roli rodzenia i macierzyństwa, zadaje się jej gwalt i stosuje dyktaturę.
(…) Aby kobieta mogła spełniać swa naturalną powinność, która rózni ją od mężczyzny, należy jej zapewnic takie warunki, jakich potrzebuje czlowiek chory, będący w ciąży, noszący w sobie drugiego człowieka, co obniża sprawność fizyczną.”

W Polsce żyje około 40 mln ludzi. Jeżeli przyjmiemy, że w ciągu roku robią kupę 200 razy i waży ona 0,5 kg, to otrzymamy 100 tysięcy ton gówna rocznie.

Stawia to interpretację powiedzenia „gówniane życie” (albo „przesrane życie”) w nowym świetle…


  • RSS